งดรับงานช่วงวันที่ 16 ก.ย. - 30 ต.ค. 62

Training-1
Training-1

About Us

ทำไมต้อง Excel

image1

 Excel เป็นโปรแกรมที่มีการใช้งานในหน่วยงาน และบริษัทต่างๆ กันอย่างแพร่หลาย สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างหลากหลาย ดังนั้นคนที่สามารถใช้งาน Excel ได้ดี หรือชำนาญย่อมมีโอกาสในการทำงานที่ดีกว่า 

ความคุ้นเคยกับ Excel

image2

 จากประสบการณ์การทำงานที่มีโอกาสได้ใช้งาน Excel ตลอดเวลา จนมีความชำนาญ รวมทั้งความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานในการใช้โปรแกรม Excel จึงเกิดความคิดที่ว่า น่าจะมีประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นมากกว่าแต่เพียงที่จะทำงานของตัวเองเพียงอย่างเดียว 

Training-1

image3

  Training-1 เกิดจากความต้องการในการถ่ายทอดความรู้ในโปรแกรม Excel ที่ได้สะสมมาตลอดให้กับบุคคลที่สนใจ และต้องการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้ Excel ของตนเอง โดยจัดสอนและให้คำปรึกษา Excel สำหรับบุคคลทั่วไปแบบเป็นกลุ่ม หรือตัวต่อตัว และรับจัดอบรมสำหรับลูกค้าองค์กร ที่ต้องการพัฒนาบุคคลากรในด้านการใช้โปรแกรม Excel ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงการใช้ Excel ขั้นสูง โดยผู้สอนได้การ รับรองจาก Microsoft ว่าเป็น Microsoft Office Specialist Expert ใน โปรแกรม Microsoft Office Excel 2016 

Certification

image4
image5