งดรับงานช่วงวันที่ 16 ก.ย. - 30 ต.ค. 62

Training-1
Training-1

COURSES


*** เพื่อให้การอบรมมีประสิทธิภาพ ผู้อบรมควรนำ Notebook มาเอง และใช้ MS Excel 2013 ขึ้นไป (ตั้งเมนูเป็นภาษาอังกฤษ) หากต้องการให้จัดหา Notebook ให้ กรุณาแจ้งล่วงหน้า โดยจะมีค่าเช่า Noteboook เพิ่มเติม *** สำหรับลูกค้าบริษัท หรือองค์กร สามารถแจ้งเนื้อหาที่ต้องการให้อบรมได้ โดยทางองค์กรเป็นผู้จัดเตรียม computer สำหรับผู้เข้าอบรมเอง